อาหารสำเร็จรูป
อาหารที่ปรุงสุกเรียบร้อยแล้ว เพียงแค่นำมาอุ่นโดยใช้เวลาไม่นาน ก็สามารถนำมารับประทานได้
อาหารทะเลแช่แข็ง
อาหารที่ถูกเก็บรักษาไว้ด้วยกระบวนการให้ความเย็น และจัดเก็บไว้ในตู้แช่แข็งก่อนนำออกมาอุ่น ซึ่งเป็นการถนอมอาหารหลังจากการทำอาหารเสร็จ จนกระทั่งพร้อมรับประทาน อาหารแช่แข็งจะเกิดการเน่าบูดช้าขึ้น
อาหารทะเลและผัก
เเปรรูป
Plastic bottles are made from Polyethylene Terephthalate pellets (PET Resin) featuring qualities superior to other types of plastic plastic and pellets.
บรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทอ่อน
ผลิตขึ้นจากแผ่นฟิล์มพลาสติกผ่าน กระบวนการพิมพ์ และเคลือบผิว จนได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพดี
ขวด PET
เป็นขวดพลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติก Polyethylene Terephthalate (PET Resin) ซึ่งมีคุณสมบัติดีกว่าเม็ดพลาสติกแบบอื่น
vision-mission
โกลบอล คอนซูเมอร์
จากจุดกำเนิดของความตั้งใจเล็กๆ เพื่อตอบสนองความสุขที่ยิ่งใหญ่ ของทุกคนเราจึงคิดค้นและพัฒนา อย่างไม่หยุดยั้งเพื่อความเป็นหนึ่ง ของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ พลาสติกในวันข้างหน้า