นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารข้อมูลสู่สาธารณะ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนแม่นยำและเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนในเวลาเดียวกันนักลงทุนสามารถใช้ช่อง นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมจาก บริษัท

เมนูนักลงทุนสัมพันธ์

logo
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญฯ รุ่นที่ 5 (GLOCON-W5)
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 (GLOCON-W5) (ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)
ดาวน์โหลด
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 (GLOCON-W5)
ดาวน์โหลด
ราคาหลักทรัพย์
ข้อมูลเปิดเผยในราคาหุ้นที่สำคัญของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) และปริมาณข้อมูลซื้อ - ขาย และการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นราคาล่าสุด บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
ราคาหลักทรัพย์ล่าสุด
เครื่องคำนวณการลงทุน
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
นำเสนอและคำนวณจากงบการเงินรวม และ แสดงเป็นปีงบประมาณงบไตรมาสสะสม

สรุป / อัปเดตข้อมูลประไตรมาส : 1 / 2567

การประชุมผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มการเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นการสรรหาวาระการประชุม และเอกสารแจ้งอื่นๆ ของบริษัท บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
เพิ่มเติม
ปฏิทินนักลงทุน
ปฏิทินแจ้งเตือนวัน-เวลากิจกรรมต่างๆ ที่กำหนดขึ้นของบริษัท เพื่อให้นักลงทุนไม่พลาดกิจกรรมสำคัญต่างๆ
ชุดข้อมูลสำหรับนักลงทุน
นี้คือส่วนของการรวบรวมข้อมูลสำคัญสำหรับนักลงทุน เพื่อให้ท่านสามารถจัดหาเอกสารที่ต้องการศึกษาได้โดยง่ายและสะดวก โดยสามารถเลือกดาวน์โหลดเฉพาะเอกสารที่ท่านต้องการทีละไฟล์ หรือจะดาวน์โหลดแบบเลือกเอกสารหลายๆ อย่างที่ต้องการก็สามารถทำได้โดยง่าย เพียงแค่คลิกที่ช่องหน้าชื่อเอกสารที่ต้องการ จากนั้นกดที่ปุ่มดาวน์โหลด

* หมายเหตุ : ไฟล์เอกสารทั้งหมดเป็นข้อมูลล่าสุด