ผลิตภัณฑ์
การเติบโตและขยายตัวของธุรกิจอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกในประเทศไทย เราจึงใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและเครื่องจักรที่ทันสมัยจาก ผู้ผลิตชั้นนำจากต่างประเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในทุกขั้นตอนการผลิต และยังมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อผลิตภัณฑ์ของเราอย่างไม่หยุด พร้อมก้าวสู่สากลอย่างเต็มภาคภูมิ
อาหารทะเลแช่แข็ง
bottles
ปลาหมึกวง ชุบแป้ง
ผลิตภัณฑ์ปลาหมึก
bottles
ปลาหมึกผัดกระเทียม
ผลิตภัณฑ์ปลาหมึก
1 2
© Copyrights 2019 GLOBAL CONSUMER PCL. All Rights Reserved.