ผลิตภัณฑ์
การเติบโตและขยายตัวของธุรกิจอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกในประเทศไทย เราจึงใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและเครื่องจักรที่ทันสมัยจาก ผู้ผลิตชั้นนำจากต่างประเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในทุกขั้นตอนการผลิต และยังมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อผลิตภัณฑ์ของเราอย่างไม่หยุด พร้อมก้าวสู่สากลอย่างเต็มภาคภูมิ
บรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทอ่อน
รูปแบบม้วน
บรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทอ่อน
รูปแบบซีลกลางพับข้าง
บรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทอ่อน
รูปแบบ Die-Cut
บรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทอ่อน
รูปแบบซองซีลกลาง
บรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทอ่อน
รูปแบบซีล 3 ด้าน
บรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทอ่อน
รูปแบบซองซิป
บรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทอ่อน
รูปแบบซองตั้ง + ซิป
บรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทอ่อน