ผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหาร

นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์

ตำแหน่ง

  • ประธานกรรมการบริหาร

นายพงศ์ศักดิ์ เอี่ยมศิรินพกุล

ตำแหน่ง

  • กรรมการบริหาร

นางสาววชิราภรณ์ อัจนปัญญา

ตำแหน่ง

  • กรรมการบริหาร
© Copyrights 2019 GLOBAL CONSUMER PCL. All Rights Reserved.