GCAP คว้าคะแนน " ดีเลิศ " ระดับ 5 ดาว

        บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) คว้าคะแนน " ดีเลิศ " ระดับ 5 ดาว จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียนไทย (CGR)ประจำปี 2562 โดย สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการตลาดแห่งประเทศไทย

  

                                **************************************************