วันและเวลา กิจกรรม สถานที่ เอกสารประกอบ มัลติมีเดีย
14/11/2018
11.20-12.35
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2561 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลนำเสนอ
19/6/2018
14:00
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
-
25/4/2018
14.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โรงแรมดิเอมเมอรัล ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
-
20/3/2018
16.30 - 17.45
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2560 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลนำเสนอ
14/3/2017
13:00-17:00
Analyst Meeting Studio R11 Room Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel
ข้อมูลนำเสนอ
4/4/2017
9.30
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
-
22/2/2017
16:30 - 17:45
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2559 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลนำเสนอ
2/8/2016
09:30-17:00
Analyst Meeting Preview Q2/2016 Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel : Studio R9 @5th Floor
ข้อมูลนำเสนอ

รูปภาพ
19/8/2016
10.10 - 11.10
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2559 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลนำเสนอ
4/4/2016
14.00PM
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ข้อมูลนำเสนอ
25/2/2016
14.10-15.10
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2558 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลนำเสนอ
25/8/2015
09:00-10:00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2558 ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อมูลนำเสนอ
2/4/2015
14:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลนำเสนอ
23/2/2015
16:30-17:45
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2557 ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อมูลนำเสนอ
9/10/2014
9.00
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ห้องลาดพร้าวสวีท ชั้นลอย (M) เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
-

Page: 1 of 2 page(s)     1 2 »