EA คว้ารางวัลเกียรติคุณองค์กรเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะจากสถาบันไทยพัฒน์

             บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ หรือ EA ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition จากสถาบันไทยพัฒน์ โดย นายสุธรรม ส่งศิริ กรรมการ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัลจาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ในพิธีมอบรางวัล Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2563 จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ สี่แยกปทุมวัน