บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ ถูกจัดอันดับสถานะ PRIME โดย ISS ESG CORPORATE RATING

             EA ได้รับการจัดอันดับสถานะ PRIME โดย ISS ESG Corporate Rating จากความเป็นเลิศในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลจากบริษัททั้งหมดในภาคธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้ การจัดอันดับสถานะ PRIME นั้น มอบให้กับ บริษัท ที่มีผลการดำเนินงาน ESG สูงกว่าเกณฑ์จัดอันดับ Prime ของกลุ่มธุรกิจ ซึ่งประสิทธิภาพการดำเนินงานของ EA นั้นสูงเกินกว่าผลลัพธ์ของภาคธุรกิจเดียวกัน โดย ISS ได้ให้การยอมรับถึงการดำเนินงานของ EA ในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ISS ESG เป็นหน่วยงานจัดอันดับชั้นนำของโลกในด้านการลงทุนที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ ซึ่งวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของ บริษัท มากกว่า 8,000 แห่ง การจัดอันดับที่ได้รับนั้นดำเนินการโดยอาศัยการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ที่เฉพาะเจาะจงมากกว่า 100 รายการสำหรับแต่ละภาคธุรกิจ การประเมินค่าเกณฑ์เหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนสถาบันและบริษัทที่ให้บริการทางการเงินที่ใช้การประเมินมูลค่าเหล่านี้เพื่อรวมหรือแยกบริษัทต่างๆออกจากพอร์ตการลงทุน