ปฏิทินกิจกรรม

วันและเวลา กิจกรรม สถานที่ เอกสารประกอบ มัลติมีเดีย
28/04/21
10.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ห้องจูปิเตอร์ 4-7 อาคารอิมแพคชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี
-
30/06/20
10.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ห้องจูปิเตอร์ 4-6 ชั้น 1 อาคาร 1-3 อิมแพ็คชาเลนเจอร์เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
-
26/04/19
10:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ห้องวีนัส 3-4 อาคารอิมแพคเอ็กซิบิชั่น ฮฮลล์ 5 ชั้น 2 เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
-
26/04/18
10:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ห้องจูปีเตอร์ 4-5 อาคารอิมแพคชาเลนเจอร์ ชั้น 1 เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
-
20/04/17
10:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ห้องจูปิเตอร์ 4-5 อาคารอิมแพค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
-
20/03/17
9.00 - 10.00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2559 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลนำเสนอ
08/04/16
10.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ห้องแซฟไฟร์ 115-117 อาคารฟอรั่ม1 อิมแพค เมืองทองธานี
ข้อมูลนำเสนอ
30/11/15
15.00 - 16.30
การประชุมนักวิเคราะห์ของ บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) 329 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
-
11/03/16
10.00
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 329 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
-
03/08/15
10:00
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) เลขที่ 329 หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
-
23-29/06/15
08:30-17:30
แสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (CSS-W1) ครั้งที่ 3 329 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
-
28/04/15
10:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ห้องแซฟไฟร์ 117-119 อาคารฟอรั่ม 1 อิมแพค เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ข้อมูลนำเสนอ
11/11/14
13:00-14:00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2557 ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-
12/09/14
10:00
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องแซฟไฟร์ 117-120 อาคารฟอรั่ม 1 อิมแพคเมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
-
31/03/14
10:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ณ ห้องแซฟไฟร์ 117-120 อาคารฟอรั่ม 1 อิมแพคเมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ข้อมูลนำเสนอ

Scroll to Top