ปฏิทินกิจกรรมทางการเงิน

วันและเวลา กิจกรรม สถานที่ เอกสารประกอบ
19/04/21
14.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลนำเสนอ
01/04/21
09:15 - 10:00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2563 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์
-
23/09/20
15:15 - 16:00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2563 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้เข้าฟังสด ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อมูลนำเสนอ
27/07/20
14.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โรงแรมเดอะเวสทินแกรนด์สุขุมวิท ห้องอัลติจูด ชั้น25 เลขที่ 259 ซอยสุขุมวิท19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
-