COM7 ได้รับรางวัล Distinguished Awards สาขาความเป็นเลิศด้านผู้นำ

ในงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2020

         บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 ได้รับรางวัล Distinguished Awards สาขาความเป็นเลิศด้านผู้นำ (Leadership Excellence) ในฐานะองค์กรที่มีผลคะแนนรวมเป็นอันดับที่ 2 – 5 จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูง ตอกย้ำการเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกสินค้าเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นการบริหารจัดงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (ซ้าย) นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบถ้วยรางวัลให้แก่ นางวาสนา พงศ์แสงลึก (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน COM7 ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2020 จัดโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงแรมแชง-กรีลา โฮเทล กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้
 
 

ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ IR PLUS
คุณสารภี     สายะเวส (จูน) โทร : 02-022-6200 ต่อ 610, 081-854-8170  email : sarapee@irplus.in.th
คุณชนนาถ  ไตรทรัพย์ (ฟ้า) โทร: 02-022-6200 ต่อ 614, 095-249-3666  email : chonnanart@irplus.in.th