COM7 มอบเงินบริจาคกว่า 1.2 ล้านบาท ให้ “โครงการยิ้มสดใสจากใจคอมเซเว่น ปีทึ่7”

 คุณณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์ (แถวยืน ที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาด ของบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7  พร้อมผู้บริหารและพนักงาน นำสิ่งของและเงินบริจาครวมมูลค่ากว่า 1,294,000 บาท มอบให้แก่มูลนิธิตะวันฉาย จ. ขอนแก่น  โดยโครงการนี้ ทางบริษัทได้สนับสนุนให้พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกิจกรรม เช่น การจัดกิจกรรม Payday โดยพนักงานสามารถนำสิ่งของมาขายหรือประมูลเพื่อนำรายได้ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายมาบริจาคให้แก่โครงการ หรือการตั้งกล่องรับบริจาคที่หน้าร้านบานาน่าทุกสาขา เพื่อเป็นทุนสนับสนุนในการรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ สำหรับโครงการดังกล่าว ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กแล้ว เป็นจำนวนทั้งสิ้น 25 คน โดยในการรักษาผู้ป่วยตั้งแต่แรกเริ่มจนหายดี  พร้อมทั้งฟื้นฟูสภาวะร่างกายและจิตใจให้กลับมาเป็นสมบูรณ์นั้น จะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 200,000 บาท

 

Link for YouTube: https://youtu.be/K3Ja5tUHdIQ

 

ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ IR PLUS

คุณสารภี     สายะเวส (จูน) โทร : 02-022-6200 ต่อ 610, 081-854-8170  email : sarapee@irplus.in.th
คุณชนนาถ  ไตรทรัพย์
(ฟ้า) โทร: 02-022-6200 ต่อ 614, 095-249-3666  email : chonnanart@irplus.in.th