ปฏิทินกิจกรรม

วันและเวลา กิจกรรม สถานที่ เอกสารประกอบ มัลติมีเดีย
5/6/2018
10:10 - 11:10
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2561 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
18/4/2018
14:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ห้อง CROWNE 1-3 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์พลาซ่า 952 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
-
19/3/2018
14:10 - 15:10
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2560 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
9/1/2018
14.00
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ห้อง CROWNE 1-3 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์พลาซ่า 952 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
-
30/11/2017
14:00
ผู้บริหารพบปะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ห้องประชุมของบริษัทฯ อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 16
-
8/12/2017
13:00-14:00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2560 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
30/8/2017
10:10 - 11:10
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2560 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
26/8/2017
12.00 - 17.00
สัมมนารวมพลคนทันหุ้น ครั้งที่ 3/2560 หัวข้อ “เปิดมุมมองคนทันหุ้นผ่านผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน” ณ หอประชุุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน จดหมายเชิญ
25/7/2017
09.00
สัมภาษณ์ใน รายการ วิทยุ Money Shot ทาง FM 97 MHz
-
1/7/2017
10.30-18:00
งาน mai FORUM 2017 : มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 4 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ แอทเซนทรัลเวิล์ด ข้อมูลนำเสนอ
30/5/2017
10.10-11.10
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2560 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
29/5/2017
13.30-14.30
บริษัทจดทะเบียนพบผู้แนะนำการลงทุน บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุมออคิด บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) สำนักงานใหญ่สีลม จดหมายเชิญ
23/5/2017
14.00-15.00
ผูู้บริหารพบปะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ จาก บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุุมบริษัทฯ อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 16 เขตบางรัก กรุุงเทพ จดหมายเชิญ
18/4/2017
14:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ ห้อง Meeting Room 1 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
-
21/3/2017
12.00-14.00
ขอเชิญร่วมงานพบนักลงทุนผ่านช่องทางใหม่ โครงการ Company Snapshot @NOMURA ณ CNS Convention Center ชั้น G อาคารไทยวา ถนนสาทรใต้ จดหมายเชิญ

Page: 1 of 2 page(s)     1 2 ››

© Copyright 2015 - Business Alignment PCL.
Scroll to top