ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

คุณวรัญรัชต์ อัสสานุพงศ์

ตำแหน่ง

:

ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

(66) 034845575-91 ต่อ 5370

8/8 หมู่ที่ 3 ถนนพระราม 2 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมือง จังหวัด สมุทรสาคร 74000