ปฏิทินนักลงทุน


วันและเวลา กิจกรรม สถานที่ เอกสารประกอบ มัลติมีเดีย
4/12/2019
13:00 - 14:00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2562 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
31/10/2019
14.00
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 บมจ. ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด เลขที่ 55/2 ถ.พระราม 2 ต. บางกระเจ้า อ. เมือง จ. สมุทรสาคร
-
9/9/2019
13:00 - 14:00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2562 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
7/6/2019
13:00 - 14:00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2562 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
24/4/2019
14.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานใหญ่บมจ. ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด เลขที่ 55/2 หมู่ 2 ถ. พระราม 2 ต. บางกระเจ้า อ. เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
-
6/3/2019
16:30 - 17:45
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2561 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
11/12/2018
13:00 - 14:00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2561 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
8/8/2018
13:00-14:00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2561 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
23/5/2018
9.00 - 10.00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2561 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
25/4/2018
14:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บมจ. ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด 55/2 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ต. บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมัทครสาคร
-
26/2/2018
09:00 - 10:00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2560 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
22/11/2017
13.00 -15.00
Analyst Meeting ห้องประชุมชั้น 2 ร้าน Alphabet Cafe & Bar สถานี BTS ช่องนนทรี (ประตูทางออกที่ 4) จดหมายเชิญ
21/11/2017
14.10-15.10
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2560 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
17/10/2017
13.00
CNS Corporate Access 2017 CNS Convention Center ชั้น G อาคารไทยวา
-
20/9/2017
14:00 น.
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 บมจ. ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด 55/2 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
-

Page: 1 of 2 page(s)     1 2 »