ยินดีต้อนรับสู่

นักลงทุนสัมพันธ์

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ / ห้องข่าว / ประกาศจากตลาดหลักทรัพย์

| ประกาศจากตลาดหลักทรัพย์บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
Ekarat Engineering PCL.

ประกาศจากตลาดหลักทรัพย์

แจ้งกำหนดวันหยุดชดเชยวันหยุดสงกรานต์ประจำปี 2563
07 ก.ค. 2563    13.08 น.

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ(F24-1)
01 ก.ค. 2563  17.09 น.

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
30 มิ.ย. 2563  18.00 น.

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ AKR-W1 (F53-5)
01 มิ.ย. 2563  08.38 น.

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2563, กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563, ยกเลิกวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นฯ เดิม และงดจ่ายเงินปันผล
14 พ.ค. 2563  17.18 น.

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
14 พ.ค. 2563  17.16 น.

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
14 พ.ค. 2563  17.15 น.

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
14 พ.ค. 2563  17.13 น.

กำหนดการใช้สิทธิของ AKR-W1
11 พ.ค. 2563  17.45 น.

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
28 เม.ย. 2563  12.37 น.

แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (เพิ่ม Template)
01 เม.ย. 2563  17.51 น.

แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
31 มี.ค. 2563  17.07 น.

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 บนเว็บไซต์
27 มี.ค. 2563  17.46 น.

แจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัทเรื่องการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นตามวาระ
26 มี.ค. 2563  17.06 น.

แจ้งเลื่อนวันหยุดทำการ ประจำปี2563 ในวันที่ 13-15 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์)
24 มี.ค. 2563  17.08 น.


Page: 1 of 5 page(s)     1 2 3 4 5 »

Share This