ยินดีต้อนรับสู่

นักลงทุนสัมพันธ์

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลทางการเงิน / คำอธิบายและการวิเคราะห์

| คำอธิบายและการวิเคราะห์บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
Ekarat Engineering PCL.

คำอธิบายและการวิเคราะห์


คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน


คำอธิบายและการวิเคราะห์ประจำปี

เอกสาร

ประจำปี

ดาวน์โหลด (PDF)

คำอธิบายและการวิเคราะห์

2562

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์

2561

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์

2560

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์

2559

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์

2558

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์

2557

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์

2556

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์

2555

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์

2554

ดาวน์โหลด

Share This