ยินดีต้อนรับสู่

นักลงทุนสัมพันธ์

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ / นักลงทุนสัมพันธ์ / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

| โครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
Ekarat Engineering PCL.

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2020-05-29


รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ
1 บริษัท เควี แอสเซ็ท จำกัด 170,000,000.00 12.66
2 นายก้องไกล กนกพฤกษ์ 155,250,000.00 11.56
3 น.ส.ธีรยา กนกพฤกษ์ 100,000,000.00 7.44
4 นายภูมิพัตน์ นำไพศาล 72,674,100.00 5.41
5 นายวันชัย พูลทรัพย์ 43,110,000.00 3.21
6 น.ส.อุรวี กนกพฤกษ์ 31,000,000.00 2.31
7 นางภารดี เจียมจรรยา 25,000,000.00 1.86
8 นายจีรพงษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 16,773,600.00 1.25
9 นายสุนทร สิมะวรา 14,303,200.00 1.06
10 นายพรชัย ทองวานิช 13,358,487.00 0.99
11 นายปรีชา ปิ่นทอง 10,250,038.00 0.76
12 นายธารา รุ่งจิรจิตรานนท์ 10,000,000.00 0.74
13 น.ส.หรรษา บูรณจันทร์ 8,647,220.00 0.64
14 นายณัฐพล จุฬางกูร 8,527,400.00 0.63
15 นายสมชัย จิรัปปภา 8,500,000.00 0.63
16 นางศรีนวล กระต่ายวงษ์พระจันทร์ 7,589,200.00 0.56
17 นายไชยวัฒน์ รุ่งอรุณ 7,334,066.00 0.55
18 น.ส.นรัมภา น้อยใจบุญ 6,973,720.00 0.52
19 นายอิทธิเดช ชาญพินิจ 6,743,000.00 0.50
Share This