ยินดีต้อนรับสู่

นักลงทุนสัมพันธ์

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ / นักลงทุนสัมพันธ์ / ปฏิทินกิจกรรมทางการเงิน

| ปฏิทินกิจกรรมทางการเงินบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
Ekarat Engineering PCL.

ปฏิทินกิจกรรมทางการเงินปฏิทินกิจกรรมทางการเงิน

วันและเวลา

กิจกรรม

สถานที่

เอกสารประกอบ

มัลติมีเดีย

30/6/2020
14.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ห้องปาริชาต โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ
-
30/4/2020
14.00
แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 -
-
30/4/2019
14.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม,ถนนพระราม 9, ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร 10310
-
30/4/2018
14:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
-
27/4/2017
14:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ ห้องวาสนา โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
-
28/4/2016
14.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2559 ห้องวาสนา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน
-
30/4/2015
14:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
-
30/4/2014
14:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
-
22/11/2013
14:00
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ห้องพาวิลเลี่ยม บี โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
-
30/4/2013
15:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน 92 ซ.แสงจันทร์ ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
-
18/7/2012
14:00
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ณ ห้องปาริชาต โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ข้อมูลนำเสนอ
30/4/2012
15:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ข้อมูลนำเสนอ
25/4/2011
15.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ณ ห้องปาริชาต โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถ. พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
-
23/4/2010
15.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
-
4/4/2008
15.00
หนังสือมอบฉันทะ ห้องรามายณ อาคารคิงเพาเวอร์คอมเพล็กซ์ ชั้น 3 ถนนรางน้ำ หนังสือมอบฉันทะ

Page: 1 of 2 page(s)     1 2 »

Share This