ยินดีต้อนรับสู่

นักลงทุนสัมพันธ์

To Shareholder's

Annual General Meeting of the Shareholders 2020

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

| ประกาศจากตลาดหลักทรัพย์


| ราคาหลักทรัพย์ล่าสุด (AKR)

STOCK PRICE

SET INDEX

| ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้จากการดำเนินงาน

1,629.93 ลบ.

(ประจำปี 2562)*

สินทรัพย์รวม

1,715.09 ลบ.

(ประจำปี 2562)*

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น

0.8 บาท

(ประจำปี 2562)*

อัตรากำไรขั้นต้น

25.23 %

(ประจำปี 2562)*

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายงานที่แสดงสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ ในแต่ละงวดของบัญชี จะบ่งบอกถึงคุณภาพของกิจการและความสามารถทางธุรกิจความแข็งแกร่งของบริษัทการบริหารจัดการผู้บริหาร ข้อมูลงบการเงิน ของบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์และรูปแบบเพื่อแจ้งให้ทราบก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงวาระต่างๆ ที่จะพบในการประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

“นโยบายจ่ายเงินปันผล”

ข้อมูลชี้แจงในเรื่องรายละเอียดของนโยบายการจ่ายเงินปันผล และข้อมูลการจ่ายเงินปันผลให้แก่นักลงทุนของบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

“ปฏิทินกิจกรรมทางการเงิน”

ข้อมูลเผยแพร่ที่สรุปมาเป็นตัวเลขข้อมูลในส่วนสำคัญทางด้านการเงินและข้อมูลต่างๆ ในด้านงบการเงินของบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)


ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ ให้คำแนะนำ และเสนอแนวทางที่ดีที่สุดตามความต้องการของลูกค้า ในขั้นตอนการออกแบบหลังคาอาคาร และการวางแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (ระบบผลิตไฟฟ้าบนหลังคาโรงงาน) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งให้บริการคำนวณค่าใช้จ่าย แผนการลงทุน และแสดงการออกแบบให้ในรูปแบบ 3D


รายละเอียดเพิ่มเติม

บทวิเคราะห์


บทวิเคราะห์สำหรับวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และนำข้อมูลมาใช้ตัดสินใจลงทุนกับบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานประจำปีรายงานประจำปีนี้นำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) เพื่อให้นักลงทุนได้รับข้อมูลนโยบาย ภาพรวมของธุรกิจ ข้อมูลสำคัญทางการเงิน นโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่นักลงทุนของบริษัท และข้อมูลอื่นๆ

ดาวน์โหลดฉบับนี้ ดาวน์โหลดฉบับอื่นๆ
Share This