ยินดีต้อนรับสู่

นักลงทุนสัมพันธ์

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ / รายงานประจำปี/แบบ 56-1 / แบบ 56-1

| แบบ 56-1บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
Ekarat Engineering PCL.

แบบ 56-1แบบ 56-1

ชื่อบริษัท

ประจำปี

วันที่ได้รับข้อมูล

วันที่ได้รับข้อมูล

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

2562

31/03/2563

ดาวน์โหลด

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

2561

29/03/2562

ดาวน์โหลด

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

2560

02/04/2561

ดาวน์โหลด

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

2559

31/03/2560

ดาวน์โหลด

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

2558

31/03/2559

ดาวน์โหลด

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

2557

31/03/2558

ดาวน์โหลด

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

2556

18/08/2557

ดาวน์โหลด

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

2555

27/03/2556

ดาวน์โหลด

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

2554

26/03/2555

ดาวน์โหลด

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

2553

31/03/2554

ดาวน์โหลด

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

2552

30/03/2553

ดาวน์โหลด

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

2551

31/03/2552

ดาวน์โหลด

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

2550

31/03/2551

ดาวน์โหลด

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

2549

05/06/2550

ดาวน์โหลด

Share This