AKP ส่งมอบความสุขในวันเด็กแห่งชาติ 2565

              บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) หรือ AKP ผู้บริหารศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปู จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นเตากำจัดกากอุตสาหกรรมอันตราย ด้วยวิธีการเผาด้วย ความร้อนสูงที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมแห่งเดียวในประเทศไทย นำโดยคุณวันชัย เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเเละกรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2565 โดยนำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น รถจักรยาน, นมกล่อง, หมอนผ้าห่ม, กระปุกออมสิน และอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ส่งต่อให้เด็กนักเรียนได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน พร้อมสนับสนุนให้เด็กๆ ได้ปฏิบัติตนตามคำขวัญวันเด็กปีนี้คือ “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565