เครือข่ายเรารักสิ่งแวดล้อมด้านกากอุตสาหกรรม จ.ระยอง เยี่ยมบ้าน AKP ศึกษาดูงาน

              เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 คณะศึกษาดูงานสร้างเครือข่ายเรารักสิ่งแวดล้อมด้านกากอุตสาหกรรมจังหวัดระยองได้เข้ามาศึกษาดูงานในส่วนของศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บริษัท อัคคีปราการ (จำกัด) มหาชน นำโดยคุณ เริงชัย เรืองพยุงศักดิ์ กรรมการฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่ในการบรรยายให้เครือข่ายเรารักสิ่งแวดล้อมด้านกากอุตสาหกรรม ได้รับฟังในครั้งนี้ จากการเยี่ยมชมศูนย์ในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม รวมถึงพัฒนาศักยภาพในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งปัจจุบันและอนาคตเพื่อชีวิตที่ดี