ความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงการแบ่งปันน้ำใจและรอยยิ้ม

คุณพัชรวลัย อู๋ ตัวแทนคณะผู้บริหารและ พนักงาน บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม ได้มอบกระเช้าฯ และเงินช่วยเหลือให้กับ คุณพรสวรรค์ สุวรรณพาณิชย์ (โอ๋) ที่บ้านของผู้ป่วยในจังหวัดชลบุรี...

เยี่ยมพนักงานที่ประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ CSR ตัวแทน บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม ได้เดินทาง ไปเยี่ยมพนักงาน นายกฤษชัย คชชา ผู้ประสบอุบัติเหตุ ...

กิจกรรมเพื่อสังคม

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 เวลา 11.00 น. บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และคณะพนักงานร่วมกันบริจาคข้าวสาร จำนวน 2 กระสอบ (100 กิโลกรัม) สิ่งของเครื่องใช้ เสื้อผ้า ของเล่น ตุ๊กตา ขนม และเงินสด ...

เยี่ยมพนักงานที่ประสบอุบัติเหตุ

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการบุคคล ตัวแทน บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม ได้เดินทางไปเยี่ยมพนักงาน 2 ราย ...

T.M.C. มอบเครื่องจักรขนาด 150 ตัน แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2555 บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้มอบเครื่อง Hydraulic Press ...

โครงการแบ่งปันน้ำใจและรอยยิ้ม

นายนเรศ นาใต้ ผู้จัดการโรงงาน 2 บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ TMC ร่วมกับองค์การ บริหารส่วนตำบล (อบต.) จัดกิจกรรมขุดลอกคูคลอง ...

บริจาคลังไม้ให้กับศูนย์เรียนรู้คนพิการในชุมชน

“คุณพัชรวลัย อู๋ รองกรรมการผู้จัดการ และคุณสุศักดิ์ ติมาลาศักดิ์ ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยตัวแทนพนักงานของบริษัท จัดกิจกรรมเพื่อแบ่งเบาภาระของสังคม ...

มอบเสื้อกีฬาเพื่อใช้ในการแข่งขัน เทศบาลหนองไม้แดง จ.ชลบุรี

“บริษัทที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1 ...

โครงการแบ่งปันน้ำใจและรอยยิ้ม

“คุณพัชรวลัย อู๋ รองกรรมการผู้จัดการ และคุณสุศักดิ์ ติมาลาศักดิ์ ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยตัวแทนพนักงานของบริษัทที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเพื่อแบ่งเบาภาระของสังคม ...

โครงการแบ่งปันน้ำใจและรอยยิ้ม

“คุณพัชรวลัย อู๋ รองกรรมการผู้จัดการ และคุณสุศักดิ์ ติมาลาศักดิ์ ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยตัวแทนพนักงานของบริษัทที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเพื่อแบ่งเบาภาระของสังคม ...

Copyright 2008-2011 T.M.C. Industrial Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.