นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)

ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น :
TBSP
ราคาเปิด :
22.80
ราคาปิด :
22.70
ราคาสูงสุด :
22.80
ราคาต่ำสุด :
22.70

ราคาหลักทรัพย์

ข้อมูลเปิดเผยในราคาหุ้นที่สำคัญของบริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) และ
ปริมาณข้อมูลซื้อ - ขาย และการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นราคาล่าสุดบริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สรุปข้อมูลทางการเงิน
กำไรสุทธิ
67.05
หน่วย: ล้านบาท
รายได้รวม
833.44
หน่วย: ล้านบาท
หนี้สินรวม
939.56
หน่วย: ล้านบาท

อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)

N/A %

อัตรากำไรสุทธิ (%)

8.05 %

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ห้องประชุมมงคลสุธี ชั้น 4 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข่าวสารล่าสุด

17 ส.ค. 2564

TBSP มั่นใจผลงานปีนี้โตต่อเนื่อง หลังครึ่งปีแรก ทำกำไร 67 ลบ.โต 362%

ดูทั้งหมด

ข่าวจากตลาดหลักทรัพย์

30 พ.ย. 2564

การได้มาซึ่งตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท การโอนทุนส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม การเพิ่มทุน และการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 2/2564 (แก้ไขหัวข้อข่าว)

30 พ.ย. 2564

แบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 256-2)

ดูทั้งหมด
นโยบายจ่ายเงินปันผล
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ติดต่อ
สอบถาม