1.     ร่วมงานกับเรา
  2.     ข่าวสาร STEC
  3.     ติดต่อเรา
  4.     ดาวน์โหลด
  5.     Youtube
  6.     Facebook

นักลงทุนสัมพันธ์

เมนูนักลงทุนสัมพันธ์
SET: STECH
ข้อมูลล่าสุด :20 ก.ย. 2564 16:03 น.
ราคาล่าสุด :
2.52 THB
ราคาเปิด :
2.56 THB
ราคาสูงสุด :
2.58 THB
ราคาต่ำสุด :
2.50 THB

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ดูทั้งหมด

สินทรัพย์รวม

หน่วย : ล้านบาท

หนี้สินรวม

หน่วย : ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

หน่วย : ล้านบาท

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารล่าสุด����բ����� � ��й��

ข่าวประกาศจากตลาดหลักทรัพย์����բ����� � ��й��

ความรับผิดชอบต่อสังคม

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการทางธุรกิจ

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความคำนึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบและมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค

บริษัทฯ มีการกำหนดราคาสินค้าอย่างสมเหตุสมผล เหมาะสมกับคุณภาพ เพื่อเป็นทางเลือกและการตัดสินใจซื้อของลูกค้าแต่ละกลุ่ม

เอกสารเผยแพร่

เอกสารล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของคุณอยู่ที่นี่ เพื่อให้สามารถจัดหาเอกสารที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก

คำถามที่ถูกถามบ่อย

ในหัวข้อนี้คุณจะพบกับคำถามที่ถูกถามบ่อย โดยทางผู้ให้คำ​แนะนำของเราได้ตอบคำถาม และนำเสนอวิธีแก้ปัญหา ไว้เรียบร้อยแล้ว.

อีเมลรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทาง อีเมล์ เมื่อมีข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัท (ประกาศ, ปรับปรุงเว็บไซต์) ที่ประกาศผ่านเว็บไซต์นี้

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
50 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 20 (ชินเขต 2/18) ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
02-589-3888, 02-954-8661-2
02-589-8911, 02-954-8663