ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

วันที่อัปเดตข้อมูล :30 มิถุนายน 2564

สินทรัพย์รวม

Assets

891.46

ล้านบาท

เปรียบเทียบ
ย้อนหลัง 3 ปี
Q2/64
891.46

ล้านบาท

2563
916.80

ล้านบาท

2562
1,016.00

ล้านบาท

หนี้สินรวม

Liabilities

293.96

ล้านบาท

เปรียบเทียบ
ย้อนหลัง 3 ปี
Q2/64
293.96

ล้านบาท

2563
319.20

ล้านบาท

2562
453.10

ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

Equity

597.50

ล้านบาท

เปรียบเทียบ
ย้อนหลัง 3 ปี
Q2/64
597.50

ล้านบาท

2563
597.70

ล้านบาท

2562
562.90

ล้านบาท

ราคาหลักทรัพย์

Symbol :
MENA
Market :
SET
Industry :
บริการ
Sector :
ขนส่งและโลจิสติกส์
Symbol :
MENA
Market :
SET
Industry :
บริการ
Sector :
ขนส่งและโลจิสติกส์

ปฎิทินกิจกรรม

ล่าสุด
07 ก.ค. 2564
10.00
พิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ : MENA

กลุ่ม : กลุ่มบริการ หมวดขนส่งและโลจิสติกส์

ข่าวสารล่าสุด����բ����� � ��й��

ประกาศจากตลาดหลักทรัพย์����բ����� � ��й��

ข้อมูลแนะนำนักลงทุน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

นี้คือส่วนของการรวบรวมข้อมูลสำคัญสำหรับนักลงทุน เพื่อให้ท่านสามารถจัดหาเอกสารที่ต้องการศึกษาได้โดยง่ายและสะดวก โดยสามารถเลือกดาวน์โหลดเฉพาะเอกสารที่ท่านต้องการทีละไฟล์ หรือจะดาวน์โหลดแบบเลือกเอกสารหลายๆ อย่างที่ต้องการก็สามารถทำได้โดยง่าย เพียงแค่คลิกที่ช่องหน้าชื่อเอกสารที่ต้องการ จากนั้นกดที่ปุ่มดาวน์โหลด

* หมายเหตุ : ไฟล์เอกสารทั้งหมดเป็นข้อมูลล่าสุด