ปฏิทินกิจกรรมวันและเวลา กิจกรรม สถานที่ เอกสารประกอบ มัลติมีเดีย
27/4/2018
14:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ห้องธาราเทพ ฮอล์ล โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ
-
5/3/2018
14:00
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องธาราเทพ ฮอล์ล โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
-
27/4/2017
14.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ ห้องรัชวิภา ชั้น 2 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
-
9/12/2016
11.20
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2559 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลนำเสนอ
2/9/2016
11.00 - 12.30
The Nomination Ceremony of the Honorary Chairman Mr.Katsuyuki Takeuchi ณ ห้องประชุมชั้น 3 แอทธินีทาวเวอร์ ถนนวิทยุ เขตลุมพินี แขวงปทุมวัน กรุงเทพฯ
-
13/6/2016
14.00
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องแกรนด์รัชดาชั้น 5 อาคารธารทิพย์โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 247 ถนนรัชดาภิเษกเขตดินแดงกรุงเทพฯ (10400)
ข้อมูลนำเสนอ
27/4/2016
14.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2559 ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
ข้อมูลนำเสนอ
5/6/2015
14:00
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ
ข้อมูลนำเสนอ
28/4/2015
14:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ
ข้อมูลนำเสนอ
27/6/2014
14:00
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมบริษัทฯ เลขที่ 93/19 หมู่ที่ 8 ซอยรัตนาธิเบศร์ 17 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ข้อมูลนำเสนอ
25/4/2014
14:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ห้องประชุมชั้น 1 บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 93/19 หมุ่ 8 ซอยรัตนาธิเบศร์ 17 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ข้อมูลนำเสนอ
26/4/2013
14:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ณ ห้องรัชวิภา ชั้น 2 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ข้อมูลนำเสนอ
22/3/2013
14:00
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานใหญ่ 93/19 หมู่ที่ 8 ซอยรัตนาธิเบศร์ 17 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ข้อมูลนำเสนอ
8/3/2013
14:00
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 93/19 หมู่ที่ 8 ซอยรัตนาธิเบศร์ 17 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
-
26/10/2012
14:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 93/19 หมู่ที่ 8 ซอยรัตนาธิเบศร์ 17 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ข้อมูลนำเสนอ

Page: 1 of 2 page(s)     1 2 »