ประวัติความเป็นมา

บริษัท ที.เอ็ม.ซี อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการผลิตเครื่องจักรระบบไฮดรอลิค พร้อมทั้งเครื่องปั้มขึ้นรูปโลหะและวัสดุแบบต่างๆ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “เครื่องเพรส” รายใหญ่ของประเทศไทย บริษัท ที.เอ็ม.ซี อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2515 โดยคุณทวีมิตร กมลมงคลสุข จากความเชื่อมั่นของคนไทยคนหนึ่งที่ว่า “คนไทยสามารถคิดค้นและผลิตเครื่องจักรระบบไฮดรอลิคขึ้นมาใช้เองได้ภายในประเทศ” รังสรรค์เป็นผลงานเครื่องจักรระบบไฮดรอลิคของคนไทย ภายใต้แบรนด์ ที. เอ็ม. ซี. (T.M.C.) ด้วยความพยายามอย่าง มุ่งมั่นจนประสพความสำเร็จนี้เอง ทำให้บริษัท ที.เอ็ม.ซี อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มงกุฎไทยชั้น 5 ในฐานะผู้สร้างสรรค์พัฒนา และผลิตเครื่องจักรระบบไฮโดรลิค รวมทั้งได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมาย “สินค้าคุณภาพไทยทำ” จากสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เพื่อแสดงถึงความสำเร็จของบริษัทตลอดมา

กลุ่มธุรกิจของ TMC Group

จากประสบการณ์และความพร้อมในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรระบบไฮโดรลิคของเรา “ที.เอ็ม.ซี.กรุ๊ป” ได้แบ่งโครงสร้างทางด้านธุรกิจออกเป็นสองส่วนด้วยกัน คือ

บริษัท ที.เอ็ม.ซี อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) โรงงาน 1

รับผิดชอบการผลิตเครื่องจักรระบบไฮโดรลิค สำหรับขึ้นรูปโลหะ และวัสดุแบบต่างๆ หรือเรียกว่า “เครื่องเพรส” เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเลคทรอนิก และอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้

บริษัท ที.เอ็ม.ซี อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) โรงงาน 2

รับผิดชอบการผลิต สินค้า เครื่องมือทุ่นแรงและอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนถ่ายวัสดุด้วย ระบบไฮโดรลิค ซึ่งใช้ในระบบคลังสินค้าและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เป็นต้น

โรงงานของเรา

บนเนื้อที่กว่า 10 ไร่ ในอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พร้อมทุนจดทะเบียนกว่า 200 ล้านบาท บริษัท ที.เอ็ม.ซี อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้แบ่งสัดส่วนการทำงานออกเป็นหลายแผนก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการทำงาน สำหรับพนักงานกว่า 500 คน ปัจจุบัน บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในการผลิต เครื่องเพรสระบบไฮโดรลิค ของประเทศไทย โดยมีมากกว่า 10 ชนิด ตั้งแต่เครื่องเพรสระบบไฮโดรลิคที่มีแรงกดอัดตั้งแต่ขนาด 1 กิโลกรัมขึ้นไปจนถึงเครื่องเพรสระบบไฮโดรลิคที่มีแรงกดอัดถึงขนาด 3000 ตันเป็นต้น โดยนำลักษณะการออกแบบโครงสร้าง เครื่องจักรของเยอรมันนี มาใช้เป็นต้นแบบในการผลิตโครงสร้างเครื่องจักรของเรา รวมถึงเทคโนโลยี และเครื่องจักรที่นำมา ผลิตชิ้นส่วน และอุปกรณ์ต่างๆ ของบริษัทล้วนแต่เป็นเครื่องจักรที่มีความละเอียด แม่นยำ และมีความเที่ยงตรงสูง อีกทั้ง ได้มีการส่งบุคคลากรไปเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีจากประเทศ เยอรมันนีอยู่เป็นประจำ ด้วยประสบการณ์ทางด้าน ไฮดรอลิคกว่า 40 ปี ของบริษัท เป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงความชำนาญ และความรอบรู้ในวิทยาการทางด้านนี้เป็นอย่างดี

ประวัติบริษัท ที.เอ็ม.ซี อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ปี (พ.ศ.) เหตุการณ์สำคัญ
2525 เริ่มก่อตั้ง บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด   ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
2526 ส่งออกสินค้า ฟอร์เครนและแฮนด์พาเลททรัค ไปออสเตรเลีย
2528 ได้รับรางวัล “ผู้ผลิตและโรงงานยอดเยี่ยม” จากกระทรวงอุตสาหกรรม
2530 ได้รับรางวัล “สินค้าคุณภาพไทยทำ” จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2531 พัฒนาสินค้าไฮดรอลิค ด้วยกู้เงิน 5,000,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2534 ลงทุนเครื่อง two-column Plano-Milling Machine “ WALDRICH SEIGEN ” จากประเทศเยอรมันนี
2535 ลงทุนเครื่อง CNC Lathe Machines “MORI SEIKI”  ( SL20 and SL25 ) จากประเทศญี่ปุ่น
2536 ลงทุนเครื่อง CNC Machining Center “ HASS ” ( VF-4 )
2537 ลงทุน เครื่องเชื่อมอัตโนมัติ  Welding Robot “ Panasonic ”  จากประเทศญี่ปุ่น
2538 ขยายพื้นที่โรงงานขนาด 800 ตารางเมตร์ เพื่อรองรับงานบริการหลังการขาย
2539 ร่วมลงนามความร่วมมือกับ KAWASAKI HYDROMECHANIC CORP โดยร่วมมือกันในด้านการขยายตลาด
ข้อมูลด้านการออกแบบ เทคโนโลยีในการผลิต และการควบคุมคุณภาพของเครื่องเพรส
2540 ลงนามสัญญาซัพพลาย เพื่อจำหน่ายเครื่องเพรสให้กับ “SANKI SEIKO CO.,LTD” ประเทศญี่ปุ่น
2541 ออกแบบและผลิตเครื่องยกระบบไฮดรอลิค (X-LIFT) ขนาดหน้าโต๊ะ 8 x 12 ม. ให้กับบริษัท CENCO  เพื่อใช้ใน
การซ่อมบำรุงเครื่องบินเจท โบอิ้ง777 ที่สนามบินดอนเมือง
2542 ก่อตั้งโชว์รูม เพื่อเป็นศูนย์กลางในการโชว์สินค้าและการบริการ สาขาชลบุรี
2543 ก่อตั้งโชว์รูม เพื่อเป็นศูนย์กลางในการโชว์สินค้าและการบริการ สาขาหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
2544 ลงทุนเครื่อง CNC Machine Center “HASS” (VF-OC)
2545 ลงทุนเครื่อง  two column CNC Plano-Milling Machine  “OKUMA”   Model MCV-B 25x40 จากประเทศญี่ปุ่น
2546 ลงทุนเครื่อง CNC Horizontal milling machine “MAKINO”    Model   H1210
ลงทุนเครื่อง  CNC Horizontal  milling machine “ KURAKI  ”   Model   Fanuc Series  15-M
ลงทุนเครื่อง  CNC  Vertical  milling machine “ OKUMA ”   Model MCV-B
ลงทุนเครื่อง  CNC Lathe  machine “ MASAK  ”   Model Mazatrol Com T-2
2547 ลงทุนเครื่อง CNC Horinzontal  milling machine “ TOYODA ”   Model   FHN size : 60 T  60 X 60cm
ลงทุนเครื่อง CNC Horinzontal  milling machine “ TOYODA ”   Model   FHN size : 80 T 80 X 80cm
ลงทุนเครื่อง CNC Horinzontal  milling machine “ HEYLIGEN ”  Model   STUD size : 2700 X 2700 cm  X:Y = 4 X  2 m.
2548 เริ่มดำเนินการบริษัท ที.เอ็ม.ซี.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เพื่อขยายกำลังการผลิตสินค้าเครนไฮดรอลิคและอุปกรณ์ขนย้าย
ระบบไฮดรอลิค บนเนื้อที่ 9,600 ตารางเมตร
2549 รับรางวัล “เทคโนโลยี ยอดเยี่ยม” สาขาเครื่องจักรกลการผลิต จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลงทุนเครื่อง FLOOR BORING  “DROOP & REIN” จากประเทศเกาหลี
2550 ได้รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 จากสถาบัน UKAS (UK) และ NAC (Thailand) โดย SGS (Thailand)        
เป็นผู้ให้การรับรอง
รับเกียรติบัตรจาก TOYOTA ในการร่วมความสำเร็จในการก่อสร้าง TOYOTA บ้านโพธิ์
2551 ลงทุนเครื่อง CNC BORING “TOSHIBA SHIBARU” Model BP-13B
ได้รับใบรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 จากสถาบัน UKAS (UK) โดยบริษัท SGS (Thailand)       
เป็นผู้ให้การรับรอง
2552 ย้ายกำลังการผลิตอะไหล่และแมทชีน ไปยังบริษัท ที.เอ็ม.ซี.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
2553 เดือนกรกฎาคม : บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 40 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 50 ล้านบาท เป็น 90 ล้านบาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

เดือนธันวาคม : ควบกิจการระหว่าง บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด และ บริษัท ที.เอ็ม.ซี.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เป็น
บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด รวมทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท
2554 เดือนมกราคม : บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 80 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 120 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

เดือนกุมภาพันธ์ : บริษัทซื้อหุ้น บริษัท เมทัล แฟบริเคชั่น จำกัด จากผู้มีอำนาจควบคุมกลุ่มเดียวกันสัดส่วนร้อยละ 99.99 เพื่อ 
เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท ประกอบธุรกิจเชื่อมและขึ้นรูปชิ้นส่วนเครื่องจักร       

เดือนมีนาคม : แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน)เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น    
200,000,000 บาท และดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท

เดือนมิถุนายน : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน 90 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน 
200 ล้านบาท เป็น 290 ล้านบาท  โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 85 ล้านหุ้นสำหรับการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ  
จำนวน 5 ล้านหุ้น สำหรับเสนอขายต่อพนักงานของบริษัท
2555 วันที่ 17-19 ตุลาคม 2555 บริษัท ได้เปิดให้บุคคลทั่วไปจองซื้อหุ้น (Initial Public Offering) จำนวน 85,000,000 หุ้นและพนักงานจองซื้อหุ้น 5,000,000 หุ้น รวมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.08 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 390,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจำหน่ายบุคคลทั่วไปในราคาหุ้นละ 3.90 บาทและจำหน่ายพนักงานบริษัทในราคาหุ้นละ 3.12 บาท

วันที่ 26 ตุลาคม 2555 เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก(First Day Trade)
2556 วันที่ 19 สิงหาคม 2556 เปิดดำเนินการ บริษัท ที.เอ็ม.ซี. – ลาว ประกอบและผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรม จำกัด อย่างเป็นทางการ เป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท เอส ยู ก่อสร้างและซ่อมแปลงเคหะสถาน จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 70: 30 มูลค่าการลงทุนรวม 1,430 ล้านกีบ (5.72 ล้านบาท) ประกอบธุรกิจในการประกอบและผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรม ณ แขวงนครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นจุดเริ่มต้นขยายธุรกิจสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือAEC (Asian Economic Community)
2557 วันที่ 13 มีนาคม 2557 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มอบโล่เชิดชูเกียรติโครงการ “หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด” ครั้งที่ 1 ให้แก่บริษัทฯ ในโอกาสที่บริษัท ได้เข้าร่วมโครงการหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด และได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้น จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเวลาที่กำหนด ซึ่งถือเป็นหนึ่งในตัวแทนและความภาคภูมิใจ ของจังหวัดชลบุรี

วันที่ 26 มีนาคม 2557 เซ็นสัญญาก่อสร้างโรงงานใหม่ เฟส 1 ที่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี บนเนื้อที่ 58 ไร่ เพื่อขยายฐานการผลิต

วันที่ 25 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เลิก บริษัทเมทัล แฟบริเคชั่น จำกัด บริษัทย่อย เนื่องจากยังไม่ได้มีการดำเนินกิจการใดๆ ตั้งแต่จดทะเบียนตั้งบริษัทมา โดยได้ดำเนินการแจ้งจดเลิกบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 และขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการชำระบัญชี

22 ตุลาคม 2557 ได้ร่วมลงนามในสัญญาได้รับการแต่งตั้งเป็นพันธมิตรจำหน่ายเครื่องกดเสาเข็มด้วยระบบไฮดรอลิค ในประเทศไทย จากบริษัท Sunward Intelligent Equipment Company Limited บริษัทจดทะเบียนในประเทศจีน ซึ่งผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรกลที่ใช้ในงานก่อสร้างและงานฐานรากที่ทันสมัยและผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง โดยเป็นหนึ่งในแบรนด์ชั้นนำในประเทศจีนที่ได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่อง
2558 ขายหุ้นของบริษัทย่อย บริษัท ที.เอ็ม.ซี.-ลาว ประกอบและผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรม จำกัด จำนวน 500,500 หุ้น หรือสัดส่วน 70.00 % ให้ผู้ร่วมทุนเดิมคือ บริษัท เอสวี ก่อสร้างและ ซ่อมแปลงเคหะสถาน จำกัด (ผู้เดียว) ในราคาพาร์ และ แต่งตั้งให้บริษัท ที.เอ็ม.ซี.-ลา ประกอบและผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรม จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เพียงผู้เดียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จึงทำให้บริษัท ที.เอ็ม.ซี.-ลาว ประกอบและผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรม จำกัด มีสถานะสิ้นสภาพในการเป็น บริษัทย่อยของบริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

บริษัท เมทัล แฟบริเคชั่น จำกัด บริษัทย่อย ได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จึงมีสถานะสิ้นสภาพในการเป็น บริษัทย่อยของบริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 290,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 543,750,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 253,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยออกหุ้น สามัญเพิ่มทุนจำนวน 72,500,000 หุ้น เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจำนวน 181,250,000 หุ้น จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TMC-W1 ซึ่งออกและจัดสรรให้กับผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

ชำระทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 323,606,747 บาท

Copyright 2008-2011 T.M.C. Industrial Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.