ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์


ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และนักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส
โทรศัพท์ : 02-886-4888 ต่อ 106
โทรสาร : 02-886-4878
อีเมล์ : wipanun@thanasiri.com