ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์


ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และนักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส
โทรศัพท์ : 02-886-4888 ต่อ 106
โทรสาร : 02-886-4878
อีเมล์ : wipanun@thanasiri.com
ผู้ให้คำปรึกษางานประชาสัมพันธ์


www.irplus.in.th
บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด
โทรศัพท์ : 02-022-6200 ต่อ 611,616,617
โทรสาร : 02-022-6255
อีเมล์ : ir@irplus.in.th