SUPER ENERGY POWER PLANT INFRASTRUCTURE FUND

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จะลงทุนครั้งแรกในสิทธิในรายได้สุทธิที่จะเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 19 โครงการ กำลังการผลิตรวม 118 เมกะวัตต์

รู้จักกับ SUPEREIF มากขึ้น เข้าสู่เว็บไซต์หลัก