PYLON ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีมติจ่ายปันผลครึ่งปีหลัง 0.20 ./หุ้น

 

นายเสรี จินตนเสรี (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) หรือ PYLON พร้อมด้วยดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล (ที่ 5 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในโอกาสจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังงวดปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 75 ล้านบาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560  โดยการประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์