บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างฐานราก โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 170/16 ซอยสามมิตร (สุขุมวิท ซอย 16) ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 และมีโรงงานซ่อมบำรุงตั้งอยู่ที่ 22/4 หมู่ที่ 11 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เลขทะเบียนบริษัทมหาชนเลขที่ 0107548000536 โทรศัพท์ 0-2661-8242 โทรสาร 0-2661-8247 www.pylon.co.th

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน และเรียกชำระแล้ว 374,999,359 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 374,999,359 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

อ่านต่อ 

18/08/17 12.57 PM
  PYLON เชื่อครึ่งปีหลังงานเอกชนฟื้นหนุนรายได้เพิ่ม ตุน Backlog แล้ว 530 ลบ.ปี 61 โตเด่น งานก่อสร้างภาครัฐชุก
15/08/17 13.46 PM
  บล.ธนชาต : PYLON แนะนำ “ถือ” ราคาเป้าหมาย 13.5 บาท
15/08/17 13.11 PM
  บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : PYLON แนะนำถือ ปรับราคาเหมาะสมลงจากเดิม 15.10 เป็น 14.40 บาท
02/08/17 11.26 AM
  บล.ทิสโก้ : PYLON แนะนำ“ถือ” มูลค่าที่เหมาะสมที่ 15.8 บาท
21/06/17 10.13 AM
  บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : PYLON แนะนำซื้อ ปรับราคาเหมาะสมขึ้นเป็น 15.10 บาท

มีต่อ 

วันและเวลา กิจกรรม สถานที่ เอกสารประกอบ มัลติมีเดีย
12/09/17
14:10 - 15:10
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2560 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
-
06/06/17
14:10-15:10
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2560 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
+ ข้อมูลนำเสนอ
25/04/17
14.30
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
-
มีต่อ
09/06/17
  PYLON พบนักลงทุนในงาน Opportunity Day ไตรมาส 1/60
02/05/17
  PYLON ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีมติจ่ายปันผลครึ่งปีหลัง 0.20 บ./หุ้น
31/08/16
  PYLON พบนักลงทุนในงาน Opportunity Day ไตรมาส 2/59

มีต่อ 

 
 
 
รายงานประจำปี 2016
รายงานประจำปี 2015

มีต่อ 

ระบบแจ้งเตือนข่าวสารทางอีเมล

สมัครรับบริการ
 
IR PYLON Home  Copyright ® 2009 IRPLUS.IN.TH