MGT ต้อนรับ สสวท.สานต่อโครงการ STEEM EDUCATION

          ดร.วิทยา อินาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางบุษราภรณ์ ประทุมรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MGT ให้การต้อนรับ นายโชค เรืองตระกูล คุณฉัฐยา อุดมเจริญชัยกิจ จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี  เพื่อรับฟังโครงการ STEEM EDUCATION ณ อาคารสำนักงานบริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560