ภาษา
 
วันและเวลา กิจกรรม สถานที่ เอกสารประกอบ
21/08/17
14:10 - 15:10
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2560 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลนำเสนอ
07/04/17
9.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 325/8 อาคารเจมาร์ทบี ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ
-
27/02/17
14:10 - 15:10
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2559 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลนำเสนอ
14/10/16
10.00
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 325/8 อาคารเจมาร์ท บี ชั้น 2 ถ.รามคำแหง แขวงเขตสะพานสูง กทม
-
19/08/16
15.20-16.20
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2559 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลนำเสนอ
07/04/16
14.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 325/8 อาคารเจมาร์ท ตึกบี ถ.รามคำแหง เขตสะพานสูง กทม. 10240
-
29/02/16
16:30-17:45
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2558 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลนำเสนอ
17/08/15
16:30-17:45
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2558 ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อมูลนำเสนอ
09/04/15
14:30
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 325/8 อาคารเจมาร์ท บี ชั้น 2 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
-
24/02/15
16:30-17:45
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2557 ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อมูลนำเสนอ
14/08/14
14:10-15:00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2557 ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อมูลนำเสนอ
25/08/14
14:30
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ณ อาคารเจมาร์ท บี ชั้น 2 เลขที่ 325/8 ถนนรามคําแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลสำเสนอ
09/04/14
14:30
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 325/8 อาคารเจมาร์ท บี ชั้น 2 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลนำเสนอ
11/03/14
11:10-12:00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2556 ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อมูลนำเสนอ
19/08/13
09:00-10:30
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2556 ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-

Page: 1 of 2 page(s)     1 2 »