ภาษา
JMT Network Services

NO.1 in Debt Collection and Unsecure Debt Management In Thailand.

Welcome to

Investor

Relations


JMT network services


Whistleblowing Channel

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

เมื่อท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมในการลงทุน หรือพบเห็นการกระทำที่ผิดจากปกติ

ปฏิทินกิจกรรมวันและเวลา กิจกรรม สถานที่ เอกสารประกอบ มัลติมีเดีย
18/4/2518
10:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 189 อาคารเจมาร์ท บี ชั้น 2 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
-
7/3/2518
13:00 - 16:00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2560 หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลนำเสนอ
6/11/2517
14.00
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง 1/2560 สํานักงาน เลขที่ 325/8 อาคารเจมาร์ท บีชั้น 2 ถนนรามคําแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
-
21/8/2517
14:10 - 15:10
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2560 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
7/4/2517
9.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 325/8 อาคารเจมาร์ทบี ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ
-
27/2/2517
14:10 - 15:10
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2559 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
14/10/2516
10.00
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 325/8 อาคารเจมาร์ท บี ชั้น 2 ถ.รามคำแหง แขวงเขตสะพานสูง กทม
-
19/8/2516
15.20-16.20
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2559 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
7/4/2516
14.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 325/8 อาคารเจมาร์ท ตึกบี ถ.รามคำแหง เขตสะพานสูง กทม. 10240
-
16/2/2529
16:30-17:45
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2558 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ข้อมูลนำเสนอ
17/8/2515
16:30-17:45
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2558 ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลนำเสนอ
9/4/2515
14:30
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 325/8 อาคารเจมาร์ท บี ชั้น 2 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
-
24/2/2515
16:30-17:45
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2557 ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลนำเสนอ
14/8/2514
14:10-15:00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2557 ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลนำเสนอ
25/8/2514
14:30
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ณ อาคารเจมาร์ท บี ชั้น 2 เลขที่ 325/8 ถนนรามคําแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลสำเสนอ


Page: 1 of 2 page(s)     1 2 »