ภาษา
ข้อมูลนำเสนอ ไตรมาส 4/2558

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ จะซื้อหุ้นสามัญ

ของ บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 9 (“JMT-W1”) จำนวนทั้งสิ้น 73,999,545 หน่วยแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 9 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ

TH / EN

ใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

TH / EN
• 13/11/60  
บล.บัวหลวง : JMT แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมายปี 61 ที่ 43.50 บาท
 
• 13/11/60  
บล.ทรีนีตี้ : JMT แนะนำ `ซื้อ` ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 39 บาท อิงวิธี DCF
 
• 10/11/60  
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : JMT แนะนำ“ซื้อ” ด้วยราคาเหมาะสมปี 2018 ที่ 38.00 บาท
 
• 06/11/60  
JMT ควง JMT-W1 บวก 1.49% คาดกำไร Q3/60 เติบโตโดดเด่น โบรกฯ แนะ”ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมาย 39 บาท
 
• 06/11/60  
บล.ทรีนีตี้ : JMT แนะนำ`ซื้อ` ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 39 บาท อิงวิธี DCF
 
• 10/11/60 
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
 
• 10/11/60 
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทย่อย
 
• 10/11/60 
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) (แก้ไข)
 
• 09/11/60 
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
 
• 09/11/60 
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)