ภาษา
ข้อมูลนำเสนอ ไตรมาส 4/2558

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ จะซื้อหุ้นสามัญ

ของ บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 9 (“JMT-W1”) จำนวนทั้งสิ้น 73,999,545 หน่วยแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 9 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ

TH / EN

ใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

TH / EN
• 29/08/60  
JMT บวก 3.33% โบรกฯชี้ครึ่งปีหลังลุยซื้อหนี้เพิ่ม-ขยายธุรกิจในกัมพูชา หนุนรายได้เพิม ให้เป้าหมาย 37 บ.
 
• 22/08/60  
บล.บัวหลวง : JMT แนะนำ`ซื้อ` ราคาเป้าหมายปี 2560 อยู่ที่ 37บาท
 
• 21/08/60  
- - JMT เผยมีผู้เสนอขายหนี้ด้อยคุณภาพมูลค่า 2 แสนลบ.คาดได้ข้อสรุปก.ย.นี้ หากสำเร็จดันพอร์ตสินเชื่อสิ้นปีแตะ 3.2 แสนลบ.
 
• 21/08/60  
- - JMT เผย ดีล M&A ธุรกิจประกันวินาศภัย ได้ข้อสรุป ต.ค.นี้
 
• 13/07/60  
JMT บวก 4.27% รับกำไร Q2/60 โตโดดเด่น โบรกฯแนะซื้อ ให้เป้าหมาย 33 บาท
 
• 11/09/60 
แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 9 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บมจ.เจเอ็มทีฯ JMT-W1
 
• 23/08/60 
แจ้งการไม่ปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
 
• 11/08/60 
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 
• 11/08/60 
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
 
• 11/08/60 
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560