ภาษา
ข้อมูลนำเสนอ ไตรมาส 4/2558

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ จะซื้อหุ้นสามัญ

ของ บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 7 (“JMT-W1”) จำนวนทั้งสิ้น 73,999,545 หน่วยแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 7 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ

TH / EN

ใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

TH / EN
• 23/03/60  
JMT ซื้อหนี้ด้อยคุณภาพบัตรเครดิต-สินเชื่อบุคคล `ธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)` มูลหนี้ 6.5 พันลบ.
 
• 17/03/60  
JMT มาแรงกว่า 4 วันทำการ ทำราคาพุ่งกว่า 15% ตอบรับผลงานสดใสตั้งแต่ต้นปี โบรกฯ แนะเก็งกำไร แนวต้าน 26 บ.
 
• 14/03/60  
JMT เช้านี้บวก 1.41% เด้งรับการใช้สิทธิครั้งที่ 7 ของ JMT-W1
 
• 27/02/60  
JMT ตั้งเป้าพอร์ตบริหารหนี้สิ้นปี 60 แตะ 1.4 แสนลบ.เล็งซื้อหนี้บริหารเพิ่มอีก 5 หมื่นลบ.ปีนี้หลังแนวโน้มNPL สูง
 
• 27/02/60  
- -JMT ตั้งเป้าพอร์ตบริหารหนี้สิ้นปี 60 แตะ 1.4 แสนลบ. เล็งซื้อหนี้บริหารเพิ่มอีก 5 หมื่นลบ. ปีนี้หลังแนวโน้มNPL สูง
 
• 22/03/60 
แจ้งลงนามในสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้ด้อยคุณภาพกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 
• 14/03/60 
แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 7 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บมจ. เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส ครั้งที่ 1 (JMT-W1) (เพิ่ม Template)
 
• 13/03/60 
แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 7 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บมจ. เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส ครั้งที่ 1 (JMT-W1)
 
• 07/03/60 
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
 
• 21/02/60 
เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และจ่ายปันผล (แก้ไข)