ภาษา
Corporate Governance

The Board of Directors is confident that Good Corporate Governance It is important to help the company succeed.

JMT Network Services

NO.1 in Debt Collection and Unsecure Debt Management In Thailand.

Welcome to

Investor

Relations


JMT network services


Whistleblowing Channel

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

เมื่อท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมในการลงทุน หรือพบเห็นการกระทำที่ผิดจากปกติ

IR Calendar


10 ส.ค. 2561

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561


9.00


15 ส.ค. 2561

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2561

Webcast & Presentations


15 ส.ค. 2561

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2561


10 ส.ค. 2561

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

Annual Report

รายงานประจำปี 2560 เปิดไฟล์
รายงานประจำปี 2559 เปิดไฟล์
รายงานประจำปี 2558 เปิดไฟล์
รายงานประจำปี 2557 เปิดไฟล์
เพิ่มเติม

Presentation

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2561 เปิดไฟล์
เพิ่มเติม

MD & A

คำอธิบายและการวิเคราะห์ประจำปี 2560 เปิดไฟล์
คำอธิบายและการวิเคราะห์ประจำปี 2559 เปิดไฟล์
เพิ่มเติม