ภาษา
ข้อมูลนำเสนอ ไตรมาส 4/2558

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ จะซื้อหุ้นสามัญ

ของ บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 8 (“JMT-W1”) จำนวนทั้งสิ้น 73,999,545 หน่วยแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 8 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ

TH / EN

ใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

TH / EN
• 13/07/60  
JMT บวก 4.27% รับกำไร Q2/60 โตโดดเด่น โบรกฯแนะซื้อ ให้เป้าหมาย 33 บาท
 
• 12/07/60  
บล.ทรีนีตี้ : JMT แนะนำ `ซื้อ` ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 33 บาท อิงวิธี DCF
 
• 29/06/60  
- -JMT ตั้งเป้าพอร์ตบริหารหนี้สิ้นปี 1.5 แสนลบ.จากปัจจุบัน 1.2 แสนลบ.เล็งซื้อเพิ่ม 3 หมื่นลบ.เตรียมเข้าติดตามหนี้ในกัมพูชาช่วง Q3
 
• 26/06/60  
JMT ควงลูก บวก 2-3% หลังใกล้วันแปลงใช้สิทธิ JMT-W1 ครั้งที่ 8 วันที่ 30 มิ.ย.นี้
 
• 23/06/60  
JMT ควง JMART บวก 1.63% โบรกฯแนะ `ซื้อ` มองแนวโน้มรายได้ธุรกิจหลักจะดีขึ้น
 
• 11/08/60 
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 
• 11/08/60 
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
 
• 11/08/60 
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
 
• 11/08/60 
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
 
• 11/07/60 
หุ้นเพิ่มทุนของ JMT เริ่มซื้อขายวันที่ 12 กรกฎาคม 2560