ภาษา
ข้อมูลนำเสนอ ไตรมาส 4/2558

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ จะซื้อหุ้นสามัญ

ของ บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 8 (“JMT-W1”) จำนวนทั้งสิ้น 73,999,545 หน่วยแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 8 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ

TH / EN

ใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

TH / EN
• 23/06/60  
JMT ควง JMART บวก 1.63% โบรกฯแนะ `ซื้อ` มองแนวโน้มรายได้ธุรกิจหลักจะดีขึ้น
 
• 25/05/60  
JMT บวก 2.69% คาดเริ่มรับรู้รายได้จากการซื้อหนี้ AEONTS ช่วง Q2/60 โบรกฯ ให้เป้าหมาย 28 บาท
 
• 24/05/60  
JMT ลั่นจัดตั้งศูนย์ประนอมหนี้ ตั้งเป้าช่วยเหลือลูกหนี้ 3 ล้านราย/ปี
 
• 12/05/60  
บล.ทรีนีตี้ : JMT แนะนำ `ซื้อ` ราคาเป้าหมายอิงวิธี DCF ที่ 28 บาท
 
• 11/05/60  
JMT มั่นใจทั้งปีรายได้-กำไรโตเด่น หลัง Q1/60 พลิกกำไรพุ่ง 581% ที่ 73 ลบ.
 
• 15/06/60 
แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 8 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8 (JMT-W1)
 
• 09/05/60 
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
 
• 09/05/60 
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
 
• 09/05/60 
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
 
• 12/04/60 
แจ้งการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (JMT-W1)