ภาษา
Corporate Governance

The Board of Directors is confident that Good Corporate Governance It is important to help the company succeed.

JMT Network Services

NO.1 in Debt Collection and Unsecure Debt Management In Thailand.

Welcome to

Investor

Relations


JMT network services


Whistleblowing Channel

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

เมื่อท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมในการลงทุน หรือพบเห็นการกระทำที่ผิดจากปกติ

แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 11 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ดาวน์โหลด PDF
ใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ดาวน์โหลด PDF

IR Calendar


18 เม.ย. 2561

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561


10:00


07 มี.ค. 2561

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2560

Webcast & Presentations


07 มี.ค. 2561

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2560


21 ส.ค. 2560

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2560

Annual Report

รายงานประจำปี 2559 เปิดไฟล์
รายงานประจำปี 2558 เปิดไฟล์
รายงานประจำปี 2557 เปิดไฟล์
รายงานประจำปี 2556 เปิดไฟล์
เพิ่มเติม

Presentation

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2560 เปิดไฟล์
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2560 เปิดไฟล์
เพิ่มเติม

MD & A

คำอธิบายและการวิเคราะห์ประจำปี 2559 เปิดไฟล์
คำอธิบายและการวิเคราะห์ประจำปี 2558 เปิดไฟล์
เพิ่มเติม