ภาษา
JMT Network Services

NO.1 in Debt Collection and Unsecure Debt Management In Thailand.

Welcome to

Investor

Relations


JMT network services


Whistleblowing Channel

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

เมื่อท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมในการลงทุน หรือพบเห็นการกระทำที่ผิดจากปกติ

ข้อมูลผู้ค้าหลักทรัพย์ข้อมูลผู้ค้าหลักทรัพย์


บริษัทหลักทรัพย์ หรือโบรกเกอร์ (Broker) คือ บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเข้าเป็น “บริษัทสมาชิก” ของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทําให้สามารถส่งคําสั่งซื้อขายหลักทรัพย์เข้าสู่ระบบซื้อขาย ของตลาด หลักทรัพย์ฯ ได้โดยตรงแหล่งอ้างอิง : https://www.set.or.th/education/th/begin/ stock_content10.pdf

ลำดับ บริษัท ที่ตั้งสำนักงาน โทรศัพท์  
1 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ชั้น 3/1 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 02 - 680 - 1111,
02 - 285 - 1666,
02 - 285 - 1888
2 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ชั้น 16 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ เลขที่ 287 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 02 - 695 - 5156,
02 - 695 - 5000
3 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10500 02 - 544 - 1000
4 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 02 - 208 - 7000,
02 - 208 - 8000
5 ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 500 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 02 - 165 - 5555