• EN
  • |
  • TH
  • Customer Service 0-2308-8000

Welcome Jaymart Group

Investor Relations


Select Language | TH EN


อีเมล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสารสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

เมื่อท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมในการลงทุน หรือพบเห็นการกระทำผิด

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์กลับสู่หน้าหลัก  02 ก.ย. 2562
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในเว็บไซต์ของบริษัท  
  14 ส.ค. 2562
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 (แก้ไข 3)
  13 ส.ค. 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว) (แก้ไขหมายเหตุ ข้อที่ 44)
  13 ส.ค. 2562
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 (แก้ไข 2)
  13 ส.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) (แก้ไข)
  13 ส.ค. 2562
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 (แก้ไข)
  13 ส.ค. 2562
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562
  13 ส.ค. 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
  13 ส.ค. 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
  13 ส.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
  21 มิ.ย. 2562
หุ้นเพิ่มทุนของ JMART เริ่มซื้อขายวันที่ 24 มิถุนายน 2562
  14 มิ.ย. 2562
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ JMART-W2 (F53-5) การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
  10 พ.ค. 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562 (แก้ไข)
  10 พ.ค. 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
  10 พ.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)


Page: 1 of 6 page(s)     1 2 3 4 5 6 »