• EN
  • |
  • TH
  • Customer Service 0-2308-8000

Welcome Jaymart Group

Investor Relations


Select Language | TH EN


อีเมล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสารสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

เมื่อท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมในการลงทุน หรือพบเห็นการกระทำผิด

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์กลับสู่หน้าหลัก

คุณปัญญา ชุติสิริวงศ์

ผู้อำนวยการสายงานนักลงทุนสัมพันธ์


บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)

187, 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240


โทรศัพท์ : +66 2 308 9000

โทรสาร : +66 2 308 8001

อีเมล์ : panya@jaymart.co.th