• EN
  • |
  • TH
  • Customer Service 0-2308-8000

Welcome Jaymart Group

Investor Relations


Select Language | TH EN


อีเมล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสารสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

เมื่อท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมในการลงทุน หรือพบเห็นการกระทำผิด

คำอธิบายและการวิเคราะห์กลับสู่หน้าหลักหัวข้อ ประจำปี ดาวน์โหลด (PDF)
คำอธิบายและการวิเคราะห์ 2561 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ 2560 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ 2559 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ 2558 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ 2557 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ 2556 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ 2555 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ 2554 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ 2553 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ 2552 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ 2551 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ 2550 ดาวน์โหลด