Welcome Jaymart Group

Investor Relations


Select Language | TH EN


อีเมล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสารสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

เมื่อท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมในการลงทุน หรือพบเห็นการกระทำผิด

ปฏิทินกิจกรรมทางการเงินกลับสู่หน้าหลักวันและเวลา กิจกรรม สถานที่ เอกสารประกอบ มัลติมีเดีย
9/4/2018
14:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 189 อาคารเจมาร์ท บี ชั้น 2 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
-
7/3/2018
13:00 - 16:00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2560 หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลนำเสนอ
21/12/2017
14:00
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 325/8 อาคารเจมาร์ท ตึกบี ชั้น 2 ถนนรามคำแหง แขวงะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
-
21/8/2017
13:00 - 14:00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2560 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
7/4/2017
14.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 325/8 อาคารเจมาร์ทบี ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ
-
27/2/2017
13:00 - 14:00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2559 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
16/11/2016
14.00
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 325/8 อาคารเจมาร์ท บี ชั้น 2 ถ.รามคำแหง แขวงเขตสะพานสูง กทม
-
14/10/2016
14.00
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 325/8 อาคารเจมาร์ท บี ชั้น 2 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ
-
19/8/2016
14.10-15.10
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2559 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
-
8/4/2016
10.00 AM
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 325/8 อาคารเจมาร์ท ตึก B ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
-
29/2/2016
15:20-16:20
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2558 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ข้อมูลนำเสนอ
17/8/2015
15:20-16:20
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2558 ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลนำเสนอ
9/4/2015
10:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 325/8 อาคารเจมาร์ท บี ชั้น 2 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
-
24/2/2015
15:20-16:20
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2557 ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลนำเสนอ
14/8/2014
13:00-14:00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2557 ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลนำเสนอ
Page: 1 of 2 page(s)     1 2 »