• EN
  • |
  • TH
  • Customer Service 0-2308-8000

Welcome Jaymart Group

Investor Relations


Select Language | TH EN


อีเมล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสารสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

เมื่อท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมในการลงทุน หรือพบเห็นการกระทำผิด

แบบ 56-1กลับสู่หน้าหลักชื่อบริษัท ประจำปี วันที่ได้รับข้อมูล รายละเอียด
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) 2561 01/04/2562 Download
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) 2560 02/04/2561 Download
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) 2559 31/03/2560 Download
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) 2558 31/03/2559 Download
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) 2557 31/03/2558 Download
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) 2556 31/03/2557 Download
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) 2555 01/04/2556 Download
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) 2554 29/03/2555 Download
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) 2553 30/03/2554 Download
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) 2552 26/11/2553 Download