ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน)

www.halcyon.co.th


41 หมู่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอย 6 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร


โทรศัพท์ : 0-2906-3242-50 ต่อ 203

โทรสาร : 0-2906-3251

อีเมล์ : info@halcyon.co.th

ผู้ให้คำปรึกษา งานประชาสัมพันธ์

www.irplus.in.th


บริษัท ออนไลน์ แอสเซ็ท จำกัด


โทรศัพท์ : 02-022-6200 ต่อ 611,616,617

โทรสาร : 02-022-6255

อีเมล์ : ir@irplus.in.th

Top