ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน)

www.halcyon.co.th


41 หมู่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอย 6 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร


โทรศัพท์ : 0-2906-3242-50 ต่อ 1203

โทรสาร : 0-2906-3251

อีเมล์ : info@halcyon.co.th

Top