ข้อมูลทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อย

ข้อมูลบริษัท


บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107551000096
ประเภทธุรกิจ ผลิต รับจ้างผลิต และจำหน่ายเครื่องมือตัด (Cutting Tools) ที่ทำมาจากเพชรสังเคราะห์ (Polycrystalline Diamond หรือ PCD) เพชรสังเคราะห์ผลึกเดี่ยว (Monocrystalline Diamond หรือ Monodite) เพชรธรรมชาติ (Natural Diamond) คาร์ไบด์ (Carbide) และ PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) และอุปกรณ์ที่มีความเที่ยงตรงสูง (High Precision Parts) สำหรับใช้ใน กระบวนการผลิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
โทรศัพท์ 0-2906-3242-50
โทรสาร 0-2906-3251
เว็บไซต์ www.halcyon.co.th
ทุนจดทะเบียน 300,000,340 บาท (ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 300,000,340 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 300,000,340 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
นายทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-009-9000 โทรสาร : 02-009-9991
ผู้สอบบัญชี นางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5131
บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด
53 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 02-678-0750-4 โทรสาร: 02-678-0661
นักลงทุนสัมพันธ์ นายพีท ริมชลา
โทรศัพท์ 02-906-3093-6 โทรสาร 02-906-3097ข้อมูลบริษัทย่อยในประเทศไทย


บริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จำกัด
ชื่อภาษาอังกฤษ HALCYON METAL COMPANY LIMITED
ประเภทธุรกิจ ผลิต รับจ้างผลิต และจำหน่ายเครื่องมือ (Tooling) และชิ้นส่วนโลหะต่างๆ สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อ รองรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอุตสาหกรรม เครื่องจักรกลอื่นๆ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 41 หมู่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอย 6 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
เว็บไซต์ www.halcyon.co.th
โทรศัพท์ 0-2906-3242-50
โทรสาร 0-2906-3251
ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท (ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 50,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
บริษัท เอฟ.ดี.เอ็ม. เทคโนโลยี จำกัด
ชื่อภาษาอังกฤษ FDM TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
ประเภทธุรกิจ จัดจำหน่ายเครื่องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ไบด์ เซรามิค PCD และ PCBN (Standard Carbide, Ceramic, PCD, PCBN Cutting Tools) ในประเทศไทย
ที่ตั้งสำนักงาน 888/3 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 0-2347-6255
โทรสาร 0-2347-6256
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท (ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 10,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)ข้อมูลบริษัทย่อยในต่างประเทศ


HALCYON TECHNOLOGY (PHILIPPINES) INC.
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเครื่องมือตัดโลหะ (Cutting Tools) ที่เป็น PCD, CBN, Carbide รวมถึง Jigs & Fixtures และชิ้นส่วนเครื่องจักรต่างๆ เพื่อจำหน่ายเฉพาะในประเทศฟิลิปปินส์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ Orient Goldcrest Building 6, Unit 1, Lot 3281-J, Phase 6, Laguna Technopark, Binan, Laguna,Philippines
โทรศัพท์ +63 49 5022295
โทรสาร +63 49 5022296
ทุนจดทะเบียน 145,000,000 เปโซ (ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 58,000,000 เปโซ แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 58,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 เปโซ)
ATEK Precision Tools Inc.
ประเภทธุรกิจ จัดจำหน่ายเครื่องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ไบด์ (Standard Carbide Cutting Tools) ในประเทศฟิลิปปินส์
ที่ตั้งสำนักงาน CJRS Parkview Bldg., Level 2 Rodeo Drive Laguna Bel-Air 2, Santa Rosa, Laguna, Philippines
โทรศัพท์ +63 49 5440520
โทรสาร +63 49 5440520
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 เปโซ (ทุนจดทะเบียนชำระแล้ ว 10,000,000 เปโซ แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 เปโซ)
Halcyon Technology Singapore Pte. Ltd.
ประเภทธุรกิจ จัดจำหน่ายเครื่องมือตัดโลหะที่มีลักษณะพิเศษที่ทำจากเพชรสังเคราะห์และคาร์ไบด์ (Special PCD and Carbide Cutting Tools) รวมถึงเครื่องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ไบด์ เซรามิค PCD และ PCBN (Standard Carbide , Ceramic, PCD, PCBN Cutting Tools) ในประเทศสิงคโปร์
ที่ตั้งสำนักงาน 114 Lavender Street, #05-84, CT Hub 2, Singapore 338729
โทรศัพท์ +65 6841 3900
โทรสาร +65 6841 3906
ทุนจดทะเบียน 825,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์ (ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 825,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์ แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 825,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลล่าร์สิงคโปร์)
Halcyon Technology (M) Sdn. Bhd.
ประเภทธุรกิจ จัดจำหน่ายเครื่องมือตัดโลหะที่มีลักษณะพิเศษที่ทำจากเพชรสังเคราะห์และคาร์ไบด์ (Special PCD and Carbide Cutting Tools) รวมถึงเครื่องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ไบด์ เซรามิค PCD และ PCBN (Standard Carbide, Ceramic, PCD, PCBN Cutting Tools) ในประเทศมาเลเซีย
ที่ตั้งสำนักงาน Block A-6-11, Ativo Plaza, No. 1, Jalan PJU 9/1, Damansara Avenue, Bandar Sri Damansara, PJU 9,Kuala Lumpur 52200 Malaysia.
โทรศัพท์ +603-6263 0313
โทรสาร +603–6263 4550
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 ริงกิตมาเลเซีย (ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2,021,250 ริงกิตมาเลเซีย แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 2,021,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ริงกิตมาเลเซีย)
Halcyon Technology Vietnam Co., Ltd.*
ประเภทธุรกิจ จัดจำหน่ายเครื่องมือตัดโลหะที่มีลักษณะพิเศษที่ทำจากเพชรสังเคราะห์และคาร์ไบด์ (Special PCD and Carbide Cutting Tools) รวมถึงเครื่องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ไบด์ เซรามิค PCD และ PCBN (Standard Carbide, Ceramic, PCD, PCBN Cutting Tools) ในประเทศเวียดนาม
ที่ตั้งสำนักงาน Floor 6, Smart Building, 793/49/1 Tran Xuan Soan Street, Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
โทรศัพท์ +84 8 3771 6497
โทรสาร +84 (8) 3771 6497
ที่ตั้งโรงงาน Hamlet No. 4, Quang Minh Ward, Me Linh District, Hanoi, Vietnam โทรศัพท์ +84 (24) 3200 8520 / โทรสาร +84 (24) 3200 8521
ทุนจดทะเบียน 26,970,000,000 ดงเวียดนาม (ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 26,970,000,000 ดงเวียดนาม)
PT HTECH Tools Indonesia
ประเภทธุรกิจ จัดจำหน่ายเครื่องมือตัดโลหะที่มีลักษณะพิเศษที่ทำจากเพชรสังเคราะห์และคาร์ไบด์ (Special PCD and Carbide Cutting Tools) รวมถึงเครื่องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ไบด์ เซรามิค PCD และ PCBN (Standard Carbide, Ceramic, PCD, PCBN Cutting Tools) ในประเทศอินโดนีเซีย
ที่ตั้งสำนักงาน Mitra Sunter Boulevard Blok B No.18, Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Jakarta Utara, Indonesia 14350
โทรศัพท์ +62 (21) 6530 6109
โทรสาร +62 (21) 650 9220
ที่ตั้งสำนักงานขาย Jl.Gn. Panderman Ruko Easton, Block E No. 5, Lippo Cikarang-Bekasi, Indonesia 17550 โทรศัพท์ +62 (21) 2909 3141-2 / โทรสาร +62 (21) 2909 3143
ทุนจดทะเบียน 300,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ
บริษัท แฮลเซี่ยน ทูลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ประเภทธุรกิจ จัดจำหน่ายเครื่องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ไบด์ เซรามิค PCD และ PCBN (Standard Carbide, Ceramic, PCD, PCBN Cutting Tools) ในจังหวัดระยองและบริเวณใกล้เคียงในภาค ตะวันออก
ที่ตั้งสำนักงาน 303/14 หมู่ที่ 3 ตาบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ 038-350-723
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท (ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 20,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา ไว้หุ้นละ 100 บาท)
Top