ปฏิทินกิจกรรม

วันและเวลา กิจกรรม สถานที่ เอกสารประกอบ มัลติมีเดีย
22/03/17
14.10-15.10
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2559 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
25/04/17
14.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม Crystal Ballroom อาคารโครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ อาคาร อี 1420/1 ถนนประดิษฐมนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
-
01/12/16
11.20-12.35 น.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2559 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
22/11/16
10.00
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ห้อง Crystal Ballroom อาคารโครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ อาคาร อี 1420/1 ถนนประดิษฐมนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ข้อมูลนำเสนอ
12/04/16
14.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม Crystal Ballroom อาคารโครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ อาคาร อี 1420/1 ถนนประดิษฐมนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ข้อมูลนำเสนอ
17/09/15
11.20 - 12.35
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2558 ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลนำเสนอ
08/04/15
10.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุม Crystal Ballroom อาคารโครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ อาคาร อี 1420/1 ถนนประดิษฐมนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ข้อมูลนำเสนอ
09/04/14
10:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุม Crystal Ballroom อาคารโครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ อาคาร อี 1420/1 ถนนประดิษฐมนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ข้อมูลนำเสนอ
18/04/13
10:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องประชุม Crystal Ballroom อาคารโครงการคริสตัลดีไซน์ เซ็นเตอร์ อาคาร อี 1420/1 ถนนประดิษฐมนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ข้อมูลนำเสนอ
09/08/12
14:45-16:00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2555 ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลนำเสนอ
22/06/12
10:00
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 Crytal Ballroom 3-4 อาคารโครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ อาคาร อี 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
03/04/12
10:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ณ อาคารโครงการคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ อาคารอี (ห้อง Crystal Ballroom) 1420/1 ถนนประดิษฐมนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เอกสารประกอบการประชุม
06/03/12
14:45-16:00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2554 ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลนำเสนอ
16/08/11
16.15-17.30
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2554 ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-
16/08/11
16.15-17.30
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2554 ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-

Page: 1 of 2 page(s)     1 2 »

Top