ปฏิทินกิจกรรม

เมนูนักลงทุนสัมพันธ์

วันและเวลา กิจกรรม สถานที่ เอกสารประกอบ
08/09/22
14:00
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
-
14/06/22
11:15 - 12:00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2565 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์
-
26/04/22
14 : 00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
-
05/04/22
11.15 - 12.00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2564 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ ข้อมูลนำเสนอ
26/11/21
14.00
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
-
28/09/21
11:15 - 12:00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2564 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ ข้อมูลนำเสนอ
14/06/21
10.15-11.00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2564 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ ข้อมูลนำเสนอ
23/04/21
14.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โรงแรม แกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินอล 21 ซอยสุุขุมวิท19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร และ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
-
21/07/20
14.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินอล 21
-