บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ดำเนินธุรกิจการให้เช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร โดยการสนับสนุนด้านการเงินให้แก่เกษตรกรให้เข้าถึงแหล่งเงินลงทุนได้ง่ายขึ้น ทำให้เกษตรกรได้มีโอกาสในการนำเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัยไปใช้งาน

“สินเชื่อฉับไว เกษตรไทยก้าวหน้า”

เพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร นำมาซึ่งชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้มั่นคงและยั่งยืน

Investor Relations

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วและได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นจำนวน 100 ล้านบาท

ปฏิทินนักลงทุน
วันและเวลา กิจกรรม สถานที่ เอกสารประกอบ มัลติมีเดีย
14/12/17
15:20 - 16:20
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2560 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
-
01/07/17
11.00-19.00
G Capital ขอเชิญร่วมงาน “mai FORUM 2017” ที่บูธหมายเลข 25 ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ จดหมายเชิญ
04/04/17
14.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
-
31/03/16
15.20-16.20
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2558 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ข้อมูลนำเสนอ
07/04/16
14.00PM
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โรงแรมอโนมา ณ ห้องอโนมา ชั้น 3 เลขที่ 99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
-
08/12/15
16.30-17.45
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2558 ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลนำเสนอ
17/09/15
14.10-15.10
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2558 ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลนำเสนอ
23/04/15
14.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 โรงแรมนารายณ์ ห้องบอลรูม ชั้น 1 เลขที่ 222 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
-
24/03/15
14:10-15:10
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2557 ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลนำเสนอ
03/12/14
13:00-14:00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2557 ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลนำเสนอ
02/09/14
13:00-14:00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2557 ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลนำเสนอ
03/06/14
13.00-14.00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2557 ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลนำเสนอ
22/04/14
14:30
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพ ที่อยู่ 1091/343 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400
-
19/02/14
11:30-14:00
เชิญร่วมทานอาหารกลางวันและสัมภาษณ์พิเศษคุณสันติ หอกิตติกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีแคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ GCAP ณ ห้องอาหาร Retro Cafe`s ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
-
20/03/14
14:10-15:00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2556 ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลนำเสนอ

Page: 1 of 2 page(s)     1 2 »