วันและเวลา กิจกรรม สถานที่ เอกสารประกอบ มัลติมีเดีย
14/03/17
13:00-17:00
Analyst Meeting Studio R11 Room Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel
ข้อมูลนำเสนอ
04/04/17
9.30
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
-
22/02/17
16:30 - 17:45
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2559 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลนำเสนอ
02/08/16
09:30-17:00
Analyst Meeting Preview Q2/2016 Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel : Studio R9 @5th Floor
ข้อมูลนำเสนอ

รูปภาพ
19/08/16
10.10 - 11.10
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2559 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลนำเสนอ
04/04/16
14.00PM
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ข้อมูลนำเสนอ
25/02/16
14.10-15.10
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2558 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลนำเสนอ
25/08/15
09:00-10:00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2558 ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อมูลนำเสนอ
02/04/15
14:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลนำเสนอ
23/02/15
16:30-17:45
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2557 ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อมูลนำเสนอ
09/10/14
9.00
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ห้องลาดพร้าวสวีท ชั้นลอย (M) เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
-
13/08/14
11:20-12:35
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2557 ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-
03/04/14
14:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน ห้องแพลทตินั่ม ชั้น 3
ข้อมูลนำเสนอ
23/12/13
14:00
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320
-
02/04/13
09:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 โรงแรมเจ้าพระยาพาร์ค ห้องแกรนด์รัชดา (ชั้น 5) 247 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลนำเสนอ