วันและเวลา กิจกรรม สถานที่ เอกสารประกอบ มัลติมีเดีย
19/06/18
14:00
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
-
25/04/18
14.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โรงแรมดิเอมเมอรัล ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
-
20/03/18
16.30 - 17.45
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2560 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลนำเสนอ
14/03/17
13:00-17:00
Analyst Meeting Studio R11 Room Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel
ข้อมูลนำเสนอ
04/04/17
9.30
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
-
22/02/17
16:30 - 17:45
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2559 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลนำเสนอ
02/08/16
09:30-17:00
Analyst Meeting Preview Q2/2016 Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel : Studio R9 @5th Floor
ข้อมูลนำเสนอ

รูปภาพ
19/08/16
10.10 - 11.10
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2559 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลนำเสนอ
04/04/16
14.00PM
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ข้อมูลนำเสนอ
25/02/16
14.10-15.10
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2558 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลนำเสนอ
25/08/15
09:00-10:00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2558 ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อมูลนำเสนอ
02/04/15
14:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลนำเสนอ
23/02/15
16:30-17:45
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2557 ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อมูลนำเสนอ
09/10/14
9.00
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ห้องลาดพร้าวสวีท ชั้นลอย (M) เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
-
13/08/14
11:20-12:35
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2557 ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-

Page: 1 of 2 page(s)     1 2 »