ปฏิทินกิจกรรม

วันและเวลา กิจกรรม สถานที่ เอกสารประกอบ มัลติมีเดีย
19/4/2019
13.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ห้องรัชวิภา ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
-
11/4/2018
13:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
-